Phranakhon International College Phranakhon International College
วิทยาลัยนานาชาติพระนคร วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
TH | EN
หน้าหลักข้อความถึงผู้อำนวยการ
โครงการ"ออกหน่วยส่งเสริมสุขภาพ ด้วยการแพทย์แผนไทยประยุกต์"
Back
09 มีนาคม 2561


โครงการ"ออกหน่วยส่งเสริมสุขภาพ ด้วยการแพทย์แผนไทยประยุกต์"
วันที่ 8,15 มีนาคม 2561
ณ หมู่บ้านอัมรพันธ์9 เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
การให้บริการ ด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 - ตรวจวินิจฉัย
 - รักษา
 - จ่ายยาสมุนไพร
 - พัฒนาบำบัด
 - ประคบ 
 - อบสมุนไพร
 - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสมุนไพร